Welkom op de site van Veluwekraamzorg

 

 

 Kraamzorg                                            


Kraamzorg begint bij de geboorte. De kraamverzorgende is in veel gevallen al aanwezig op het moment dat je kindje ter wereld komt. Dit noemen we partusassistentie (bevallingsassistentie): De kraamverzorgende assisteert de verloskundige of huisarts bij de bevalling. De kraamverzorgende is er vanaf het eerste moment om je te begeleiden en te adviseren. Zij is je vaste kraamverzorgende tijdens de hele kraamtijd. Als de baby geboren is, houdt je kraamverzorgende de gezondheid van jou en je kindje nauwlettend in de gaten. Zij legt dit vast in het zorgdossier, dat ter informatie dient voor de verloskundige en/of de huisarts. Daarnaast geeft je kraamverzorgende voorlichting, tips en adviezen over babyverzorging en - babyvoeding.
Zij neemt vaak ook een deel van de huishoudelijke taken op zich, in overleg met jou en afgestemd op je wensen.

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Iedere kraamvrouw in Nederland krijgt standaard 49 uur kraamzorg bij borstvoeding en 45 uur bij flesvoeding. Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt, wordt berekend met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (LIP). Dit is een – door de zorgverzekeraars – landelijk ingesteld zorgindicatiemodel. Afhankelijk van je situatie en je behoefte aan zorg kan het aantal uren kraamzorg dat je krijgt variëren van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur. Tijdens een intake wordt het aantal uren waar jij recht op hebt bepaald. Het is belangrijk dat je je op tijd aanmeld zodat je zeker weet dat je het aantal uren krijgt waar je recht op hebt.
Het aantal uur kraamzorg dat je toegewezen krijgt wordt standaard verdeeld over acht dagen; in sommige gevallen kan tot tien dagen zorg geleverd worden in overleg met verloskundige.

Kosten voor kraamzorg?

Kraamzorg die we leveren valt binnen de vergoeding van de basisverzekering. Net als bij reguliere kraamzorg is er een wettelijke eigen bijdrage van € 4,40 per uur. Bij een aanvullende verzekering worden deze kosten vaak geheel of gedeeltelijk vergoed, soms heb je ook recht op extra uren luxe kraamzorg, je kunt hiervoor je eigen polisvoorwaarden nakijken. 
In het geval van twijfel kun je contact met mij opnemen, ik zal je informeren over de mogelijkheden. Kraamzorg van een zzp-er zijn
geen extra kosten aan verbonden. (ook geen rijkosten)


-----------------------------------------------------------------------------------

 


Voorwaarden voor kramen in het buitenland.

Je dient bij uw zorgverzekeraar te informeren naar een vergoeding van de zorguren. Desgewenst kan ik jullie hierbij behulpzaam zijn.

Ik kom minimaal 40 uur zorg verlenen gedurende een verblijf van 5 dagen; meer zorguren zijn natuurlijk altijd mogelijk maar worden wellicht niet door de zorgverzekeraar vergoed.
Mijn uurtarief past binnen de door de zorgverzekeraar gehanteerde vergoeding. Wellicht kun je op een andere manier tegemoetkoming in de kosten ontvangen, bijvoorbeeld via je werkgever. De reiskosten van deur tot deur en eventuele verblijfkosten komen voor jullie rekening.

Tevens dient je ervoor te zorgen dat een huisarts of vroedvrouw bereid is om de medische eindverantwoordelijkheid te dragen. Indien zich onverhoopt medische problemen voordoen tijdens de kraamtijd, moet er direct een beroep kunnen worden gedaan op deskundige hulp.
Je begrijpt dat ik belang hecht aan een veilige werkomgeving.

Hoe werkt het?

Als je kiest voor Veluwekraamzorg ben je verzekerd van een persoonlijke en zorgzame kraamtijd. Je kunt rechtstreeks contact met me opnemen, zelfs kort voor de geplande bevaldatum. Omdat ik 2 weken voor en 2 weken na de bevallingsdatum reserveer kan ik geen onbeperkt aantal aanvragen behandelen. Als 2 aanvragen elkaar dreigen te overlappen, doe ik soms een beroep op een enthousiaste collega. Zodra je akkoord gaat met de voorwaarden van mijn kraamzorg, ontvang je een inschrijfformulier. Op het moment dat je dit formulier hebt teruggestuurd sta ik garant voor de levering van de zorg. Als je tijdens je zwangerschap van plan bent om Nederland te bezoeken, zal ik proberen om je daar te ontmoeten voor een kennismakingsgesprek.

Tussentijds zal ons contact via email gaan. Als de bevalling begint neem je contact met mij op, waarop we in onderling overleg de reis plannen zodat ik tijdig op de afgesproken locatie aanwezig kan zijn. Afhankelijk van de reiskosten is een aanbetaling van de helft van dit bedrag gewenst. Je ontvangt de factuur over de kraamzorg nadat de zorgperiode is afgerond.